دهگردی گلستان/علي آبادکتول     روستاي چه جا

گلستان/علي آبادکتول
روستاي چه جا

دهگردی گلستان/گرگان     زيارت

گلستان/گرگان
زيارت

دهگردی گلستان/گرگان     خانه و موزه اميرلطيفي

گلستان/گرگان
خانه و موزه اميرلطيفي

دهگردی گلستان/گرگان     مسجد جامع گرگان

گلستان/گرگان
مسجد جامع گرگان

دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/روستاي شيرين آباد
کد: 11-1-80-5
مبلغ : 100000 تومان
دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/روستاي افراتخته
کد: 11-1-79-2
مبلغ : 100000 تومان
دهگردی جهان نما و کلبه مشهدي صفر/تاريخ يکم بهمن ماه95
ساعت حرکت 6صبح برج سرمايه
هزينه 14هزارتومان 
سرپرست احمد غفاري
برنامه کوهپيمايي ....کلبه مشت صفر
اين برنامه کاملا به صورت تفريحي اجرا خواهد شد
از کليه دوستان وهمنوردان عزيز دعوت به عمل مي ايد
لطفا هزينه برنامه را به اين شماره کارت واريز بفرمايد
ثبت نام بعد از پرداخت هزينه
6280231476006365..احمد غفاري
براي اطلاعات بيشتر با ما درتماس باشيد????
عنوان: جهان نما و کلبه مشهدي صفر

کد: 3
مبلغ : 14000 تومان
دهگردی صعود زمستانه قله توچال/حرکت 11شب چهارشنبه.دفتر باشکاه افاق
هزينه در نظر گرفته شده 65 هزارتومان فقط بابت کرايه ماشين....
تجهيزات قبل از برنامه چک خواهد شد...
تعداد شرکت کننده 16 نفر 
سرپرست حامد مرزبان 09112735534
هماهنگي احمد غفاري 09113772334
علاقمندان ميتوانند علام امادگي بفرمايند
لطفا هزينه برنامه به اين شماره حساب واريز بفرمايد
6280231476006365
عنوان: صعود زمستانه قله توچال

کد: 2
مبلغ : 65000 تومان